• 1Thông tin nhân vật
  • 2Chọn gói nạp
  • 3Phương thức thanh toán
  • 4Thanh toán